KodSepsol5

Dezinfekciono  deterdžentski   rastvor


KodSepsol  5 je  univerzalno sredstvo  namenjeno za dezinfekciju povrsina, podova, predmeta, zidova u zdravstvenim farmaceutskim, veterinarskim ustanovama, kao i industriji hrane,ugostiteljstvu ,školskim i predškolskim ustanovama, drugim javnim ustanovama i domaćinstvima.Uklanja masnoće i različite nečistoće sa površina i predmeta


KodSepsol 5  deluje na vegetativne oblike  gram-pozitivnih I gram-negativnih bakterija, kao I na  gljivice I alge .Dokazano je da benzalkonijum hlorid deluje na pojedine tipove virusa. KodSepsol 5 se rastvara u toploj ili hladnoj vodi I preporučenim  koncentracijama.KodSepsol 5 je katjonski dezinficijens te se ne sme koristiti zajedno sa anjonskim sredstvima.


Uputstvo za upotrebu:


Način primene sa uputstvom za upotrebu biocidnog proizvoda,  Kodsepsol  5  se upotrebljava  razređen sa vodomUPOTREBA
Odnos razređenja  proizvoda  u vodi
Za dezinfekciju površina,podova predmeta, zamrzivača i hladnjaka  upotrebljava se 2% rastvor, u  istom odnosu se vrše razređenja prilikom čišćenja i dezinfekcije unutrašnjosti vozila javnog prevoza, hladnjača, gelendera, rukohvata
Odnos 1:50,    20 ml Kodsepsola5      u 980 ml vode
Dezinfekcija, dezodoracija i čišćenje ordinacija , čekaonica, sportskih dvorana, zgrada, sanitarnih čvorova, u istom razređenju KodSepsol 5 se može koristiti za dezinfekciju tanjira, čaša, pribora za jelo, posuđa za hranu
Odnos 1:50,    20 ml Kodsepsola5            u 960 ml vode
Dezinfekcija tekstilnih proizvoda  kao što su posteljina, peškiri, odeća,zavese, stolnjaci  vrši se potapanjem u Kodsepsol 5,u vremenskom period od 3-4 sata  nakon toga izvršiti  pranje na uobičajeni način  u nekom od katjonskih deterdženata
Odnos 1:25,   4 ml Kodsepsola5        u 996 ml vode


Proizvod koristiti po potrebi. Češća upotreba se preporučuje kod površina koje su visokofrekvetne i kod površina koje su u dodiru sa hranom.