KodSepsol 1

Kodsepsol 1  je gotov radni rastvor   koji se koristi za dezinfekciju  i pranje  podova, radnih površina(koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje) predmeta i opreme, u prehrambenoj industriji, javnim objektima,predškolskim i školskim ustanovama, zdravstvenim objektima, veterini , hotelijerstvu, ugostiteljstvu, domaćinstvima, komunalnoj higijeni.


Kodsepsol 1 deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije, gljivice  i alge.Kodsepsol 1 uklanja masnoće i nečistoće sa predmeta.Način primene: KodSepsol 1 se koristi nerazblažen, upotrebljava se raspršivanjem, prebrisavanjem, potapanjem, pranjem.Podove, površine, predmete i opremu poprskati, prebrisati, ili  potopiti u proizvod.  Ostaviti da se osuše prirodnim putem na vazduhu najmanje 2 minuta. Površine koje dolaze u kontakt sa hranom posle tretiranja isprati čistom vodom.


Ukoliko se tretirane površine ne ispiraju vodom, na njima se stvara zaštitni film, te sredstvo pokazuje rezidualno dejstvo.

Proizvod koristiti po potrebi. Češća upotreba se preporučuje kod površina koje su visokofrekvetne i kod površina koje su u dodiru sa hranom.

 


Aktivna supstanca: benzil –C12-16-alkildimetil, hloridi CAS 68424-85-1 ;  Etanol CAS 64-17-5