Duo Sept Plus

Proizvod koji svoju primenu nalazi prvenstveno kao visoko  profesionalno sredtsvo za dezinfekciju površina, predmeta, pribora i opreme koja dolazi u dodoir sa hranom, ali svoju primenu nalazi i za opštu upotrebu.


Proizvod  specifičnom kombinacijom aktivnih suspatnci obezbeđuje brz  i efikasan  dezinfekcioni efekat prvenstveno kako u oblasti kod kojih je neophodno sredstvo za dezinfekciju površina koje dolaze u dodir sa hranom tako i kod svih ostalih površina a nakon upotrebe proizvoda Duo Sept plus nije potrebno ispiranje dezinfikovanih površina, predmeta, pribora, opreme.


Koristi se u prehrambenoj industriji ,ugostiteljstvu, hotelijerstvu, zdravstvu, domaćinstvima, komunalnoj higijeni.


Češća upotreba se preporučuje kod površina koje su visoko frekvetne.