Vik professional za mašinsko pranje crnog posuđa

Proizvod je namenjen za mašinsko pranje crnog i emajliranog kuhinjskog  posuđa u profesionalnim  mašinama.

Emajlirano posuđe prethodno isprati, proizvod se dozira preko dozirne pumpe.

Ne sadrži hlor.