Aqua Clean Dish

Aqua Clean Dish predstavlja tečno neutralno sredstvo za ručno pranje sudova. Sredstvo je na bazi

vodenog rastvora smeše anjonskih, nejonskih i amfoternih   površinski aktivnih supstanci.

Imajući u vidu ukupnu koncentraciju aktivnih supstanci sredstvo se upotrebljava kao

razblaženo, u zavisnosti od stepena zaprljanja. Preporučena koncentracija je nekoliko

kapi  na sundjer ili oko 10 ml u 5l vode, potapanje sudova, pranje i zatim ispiranje vodom

proizvod je dostupan u 3 mirisne note, zelena jabuka, narandža, limun.